Tag: iphone 4

29
Th10

Cảm biến tiệm cận iPhone 4

Cảm biến tiệm cận trên iPhone 4 là bộ phận giúp tắt tiệm cận màn hình khi thực hiện cuộc gọi, giúp bạn tiết kiệm pin. Khi nhận cuộc gọi, lúc này màn hình sẽ từ động tắt và khi đưa máy từ tai ra thì màn hình lại sáng bình thường. Vậy vì sao phải tắt màn hình đi trong lúc

Read more